Monday, March 29, 2021

Giấc Ngủ Chiêm Bao - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. Xem..như..giấc..chiêm..bao..thời..1954;..tại..sao..phải..di..cư..vào..Nam...Rồi..1975..đến..bây..giờ..tại..sao..vẫn..cứ..phải..cố..gắng..vượt..qua..thần..chết..để..vào..Mỹ..hay..Tây..Âu...Vậy..bây..giờ..nhìn..lại..là.chiêm..bao..ư!!!Cám..ơn.NPN.

    ReplyDelete