Friday, March 19, 2021

Một Chút Tình Xa Thiên Cổ Lụy - Nguyễn Văn Nhớ


Lá đã bay tình thôi cũng bay

Hồn ta tàn lạnh nước sông đầy

Mười năm phiêu lãng ngoài sương khói

Lòng vẫn hoài đau một bóng mây

 

Ai có về quê xa mù mịt

Hỏi giùm ta ngọn cỏ lạc bờ sông

Có hồn phảng phất ta ngoài đó

Nơi dấu thơ thời em đợi mong

 

Em nói hồn ta giờ đá tảng

Tim còn hiu hắt lạnh lùng bay

Thú thực giữa đời tim đã lạnh

Dẫu khuya mờ nước mắt chảy không hay

 

Một chút tình xa thiên cổ lụy

Một chút hồn đau lộng bên chiều

Ta vẫn quẩn quanh hoài một phiá

Một phiá lòng mưa đổ trắng chân em

 

Ðôi khi muốn nhắn người thân thích

Căn nhà xưa em có hay qua

Có còn thấy trên giàn hoa giấy đỏ

Giọng em cười năm tháng có chia xa

 

Ðôi khi muốn về thăm quê một chuyến

Dẫu lòng đau như lúc mới ra đi

Bởi bến nuớc bên thành xưa cỏ mọc

Ai dấu gì sau những đóa tường vi

 

Tình đã lụn như tường xiêu mái đ

Một khuya nào cơn bão động giăng qua

Cho ta chút môi cười xưa em gửi

Thổi đời tàn tới vạn ngã sao sa


Nguyễn Văn Nhớ


No comments:

Post a Comment