Friday, April 12, 2024

Anh Với Tôi - T.T.B

Tặng riêng  L.V.L


Anh với Tôi,
Trí kỹ thời a còng (@)
Trí âm thời đại mới
Theo đúng luật vô thường
Của kiếp sống " thế gian " !...
"Hoa đẹp, Hoa thơm, Hoa vẫn tàn
Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan
Rượu đắng, Rượu cay, Rượu vẫn cạn
Người hứa, Người thề, Người vẫn quên...
Trăng lên, Trăng tròn, Trăng vẫn khuyết "
Bởi thế, nên đành chấp nhận  thôi
Vì ta đã dám đến  cõi đời
Đã sinh ra được làm người
Thì đừng than trách Đất Trời... tội thêm !...
Xem như quán trọ dừng chân
Sống vui, sống tốt, nghiệp lành  ta gieo
Dù đời  vạn nỗi cheo leo
 Bình an sóng lướt tay chèo vững tin ...
 Trên cao có Chúa từ nhân
 Có  Mẹ, Vương Nữ trăng rằm  sáng soi
 Dõi từng bước nhỏ dặm dài...
Trọn niềm Tin Thác tháng ngày nguyện tâm
 Vui vui... tay siết , cười tình
 Vì đây trạm cuối đường trần anh ơi
Và ta chỉ sống MỘT LẦN ,
 Xin đừng chậm bước, không cần vội nhanh
 Cứ vui cười và thong dong tiến bước
Dáng thanh xuân phản phất ngát hương tươi
Dù nay trạm cuối cuộc đời
An nhiên tự tại... mặc lời thị phi 
Chánh tư duy và luôn ghi khắc mãi
Chúa là Đường,  là Sự thật,  Niềm vui
Luôn vui, sống tốt, mỉm cười ...
Bình an cuộc sống, thảnh thơi  tâm hồn !..

Vui, vui vui... Anh với Tôi bước tiếp
 Đường một chiều ... sẽ kẻ trước, người sau
 Trước,sau ... sau, trước ai nào ?
Dù ai sau, trước... nhớ nhau mãi hoài
 Tặng anh, ghi dấu tháng ngày
 Mình vui, quen biết...đong đầy đổi trao !
 Có thể xem... đây như lời sau cuối
 Thương trao anh qua kiếp sống vô thường
 Vô thường nhưng chẳng Tầm thường
 Đậm tô mãi chữ YÊU THƯƠNG tuyêt vời!...
          
St-Gilles, 3/8/23
T.T.B

No comments:

Post a Comment