Wednesday, April 17, 2024

Tiểu Bonsai
Anh Thập chuyển 

1 comment:

  1. Một chút suy tư: những công trình gò bó uốn nặn này tôi thấy sợ cho đầu óc con người. Cây cối chỉ đep khi là chính nó vươn lên và phát triển trong tự nhiên. Trông các Bon-sai này giống như bàn chân bị bó của các bà xẩm thời xa xưa!!

    ReplyDelete