Friday, April 19, 2024

Lòng Nhân Hậu Sẽ Mang Lại Cho Bạn Phúc Báo Lớn - Youtube Phan Ngọc Thuận

1 comment:

  1. Đúng vậy. Một người nhân hậu thiên lương là người chính trực, không biết tráo trở một mặt hai lòng rất đáng tin cậy để kết giao.
    Cám ơn cậu Phan Ngọc Thuận.
    NPN

    ReplyDelete