Monday, April 15, 2024

Truyện Đọc: Cuộc Di Tản Bất Thành - Người Phương Nam - Người Việt USA

Thưa quý bạn đọc, Hồi ức "Cuộc Di Tản Bất Thành" tôi viết đã từ lâu, tình cờ mới đây tìm thấy bài  đọc trên Google, xin đăng lên đây để ai chưa đọc thì mời nghe. Chỉ là một trong muôn vạn ngàn cuộc di tản tang thương vào ngày miền nam sụp đổ 30/4/1975 nhưng cũng góp phần cho thấy dù là người dân quèn cũng không ai cam lòng chấp nhận sống dưới chế độ cộng sản độc tài đảng trị vô luật vô nhân quyền.
Cám ơn quý bạn. 

No comments:

Post a Comment