Saturday, April 13, 2024

Đất Nước Ta Có Bao Giờ Được Như Thế Này Không?

Xếp Hàng Chờ Cơm Từ Thiện

 

Mời xem Video Clip dân xếp hàng chờ nhận cơm từ thiện 


1 comment:

  1. Lãnh đạo Việt Nam Cộng Sản là những thằng ăn cắp, ăn cướp thì làm sao có thể trông chờ gì ở chúng nó? Việt Cộng bán nước cho Tàu từ khi Hồ Chí Minh lập đảng năm 1930. Tại vì trí thức Miền Nam thì dốt nên thờ ơ, lãnh tụ các đảng phái thì ngu nên chia rẽ nhau, lãnh tụ tôn giáo thì không có niềm tin nơi Phật, nơi Chúa. Cho nên, mất Miền Nam là tất yếu. Bỏ nước ra đi, sang tới Mỹ vẫn mang theo cái chứng bệnh chia rẽ, khờ khạo nên mới bị anh em nhà Hoàng Cơ Minh lừa đảo. Ngày nay Cộng Động Việt Nam bị rơi vào tình cảnh cá mè một lứa, chẳng còn ai đủ uy tín để lãnh đạo. Con thuyền Việt Nam giống như không có bán lái, trôi lênh đênh giữa biển khơi cho tới khi bị diệt chủng.
    Bằng Phong Đặng văn Âu

    ReplyDelete