Tuesday, April 30, 2024

Quà Con Dâng Mẹ - T.T.BLạy  Mẹ  MARIA,

Bỉ trời cạnh Mẹ La Vang

Banneux thánh địa, hân hoan cõi lòng

Tâm tư quà mọn kính dâng

Lên Mẹ, Thiên Mẫu chín tầng cao ngôi !

 

Đây đôi tay, con kính dâng lên Mẹ

Đoái thương con xin hướng dẫn cuộc đời

Giúp đôi tay biết kẽ mắt, tô môi

 Cho lắm kẻ biếng cười,  mi đẫm lệ

 

Đây đôi chân, Mẹ ơi ! Con dâng Mẹ

Giúp bước con đi nhè nhẹ nhịp nhàng

Như nàng tiên nho nhỏ luôn sẵn sàng

Vui thăm viếng kẻ gian nạn khóc hận

 

Đây tiếng nói, Mẹ ơi ! xin đón nhận

Với yêu thương,  tình Mẹ thoáng  qua lời

Luôn dịu xoa, an ủi kẻ đơn côi

Biết nhận thức... Đời, chuỗi kinh dài cầu nguyện !

 

Và sau cuối, đây con tim nho nhỏ

Con kính dâng, xin Mẹ xót thương dùm

Cho  tâm trung máu đỏ mãi thắm hồng

Qua tình Mẹ, vòng tay con mở rộng ...


Giúp nơi nơi  tiếng cười thay lệ đổ

Cho nhà nhà vui ấm cảnh hàn cơ

Tình  Chúa Cha luôn yêu kính tôn thờ

Và ơn Mẹ rợp trời  thương  muôn  thuở ...

 

Mẹ Maria ơi, 

Diễm phúc lắm ... quê người hay đât tổ

Con vẫn luôn có Mẹ cạnh bên mình

Vui, vui... có Mẹ đồng hành

Tri ân, cảm tạ ... thâm tâm con nguyền !

                 

St Gilles,  mùa  Lễ Mẹ 2024

T.T.B

No comments:

Post a Comment