Saturday, April 20, 2024

Bài Viết Toàn Chữ T: TẾT TRONG TÙ 1976


Tháng Tư Tăm Tối, tin tức từng tỉnh thất trận tới tấp tới.  Thua, thua thật. Tướng, tá, tốt tháo thoát. Trốn..., Thoát..., Trốn,..., Tù. Thua trận, tức thật.

 

Tiếng “tóc, tóc, tóc, tóc, tóc, tóc …” từ từng toán trực thăng trên trời từ từ tắt. 

 

Tiếng Tổng Thống Thân-To-Tướng thảng thốt trên truyền thanh:

 

-        Toàn thể tướng, tá, tốt,

Tất tất tuân thủ theo tôi, tức tốc thả thỏng tay thảy thảy.  Ta thua.  Tôi thật tình tha thiết thích thú toàn thể tướng, tá tốt ta thư thái... thư thái thỏng tay.

Thỉnh thỉnh tướng, tá, tốt thắng trận tức tốc thẳng tiến tới tòa tổng thống tiếp thu. Tướng tá tốt tụi tôi thua, tất tất thỏng tay.”

 

Tôi thẫn thờ, tựa tắt thở, tức tưởi: “Thua, thua thật.  Thật tiếc.  Thua thế thì thật thê thảm. Tức thật.”  

 

Thân thuộc, thê tử tôi tứ tán, tôi tự tại.  Tháng tiếp theo, thê tử tôi tiễn tôi tới trường tỉnh tập trung.  Trời t từ tối tăm tựa than. Từng toán, từng tổ, tụi tôi thẳng tiến tới trại tập trung. 

 

Tại trại tập trung, tướng tá từng toán, từng toán thất tha thất thểu, theo thằng tiểu tốt thân thể tóp tí teo thực thi thao tác trên thân thể thằng tù thất trận, tan tác.  Thằng tiểu tốt thỉnh thoảng to tiếng, thẳng thừng thách thức, tuyên truyền tứ tung, tam thác tứ thác…  Tất tất tướng tá thinh thinh, tắt tiếng, thực thi thao tác theo thằng tiểu tốt.

 

Trong trại tù, tất tất thiếu, thuốc thang thiếu, tiêu tiểu thì thừa.  Tiêu tiểu tích trữ trong thùng to, trời trong tạnh thì thủ theo, thực tập trồng trọt tưới tỉa.  Tiêu tiểu tràn thùng thì trồng trọt tươi tốt, tù thưởng thức thành tác tốt từ tiêu tiểu thừa thãi, thối tha.  Trời tối thì tù thả thân thẳng trên tám tấc, thân tựa thân, thịt tựa thịt. Thật thảm thê. Thi thoảng tên tù trốn trại thì tên trại trưởng thẳng tay trừng trị, tiểu tốt trói tay tù trốn trại, tống thẳng trong thùng tôn.

 

Tháng tháng từ từ trôi thì Tết tới. Thời tiết thật tốt, trong trẻo, thông thoáng.  Tết Ta, tù thong thả tí ti. Thân tàn tạ tạm tha thao tác, tạm tha trồng trọt tưới tỉa. 

 

Trước Tết, theo thủ trưởng thì: “Tết to, Tết Toàn Thắng thì trại tưởng thưởng tù thật to, to thất thường.”  Theo thủ trưởng thì tù tập trung từng thao tác tốt, trại tưởng thưởng thịt thà thừa thãi, tù thưởng thức thịt tới thỏa thích thì thôi. Tù thấy tiếng thủ trưởng tả thịt to thì thành thật tơ tưởng thịt to thật. Thèm thịt thật. Thiếu thịt từ tháng tư. Thật thèm.” 

 

Tết Ta tới, thìthấy thịt tí tèo teo, tả to thì tin to, to trong tưởng tượng thôi.  Tưởng tượng thịt to thì to. Ta thường tin tưởng thế. Thực tế thì thưởng thức thịt thỏ to.

 

Trời từ từ tối, trăng thanh thiếu tỏ. Tôi theo thằng tù thân thiết Tưởng Thảnh Thơi, thử thở tí thuốc thôi. Tức thì, toàn thân tê tê, thần trí tối tăm, tôi té thất tỉnh.  Trời tối tịt thêm, thủ trưởng thủng thỉnh tới trại tù, thăm tù thưởng thức Tết, tâm tình, tỏ tình thân thiện, tán tỉnh tứ tung: “Ta toàn thắng, thắng tất tất, Tây thua..., tất tất thua ta.  Ta tiên tiến, ta tiến thẳng tới trời, tới thiên trường …” 

 

Tiếp theo, thủ trưởng tâm tình, tán tới thê tử trú tận tít tại Thanh Trung, Tĩnh Trung.  Thê thủ trưởng thì trồng tỉa, tự túc, tự tồn; tử thủ trưởng tới trường tới tám tuổi thì thôi, theo thê tưới tỉa, trồng trọt.  Thủ trưởng tán tới thê tử tự túc thao tác, tử theo thê trồng tỉa từ thời tám tuổi thì thật tươi tỉnh, thích thú, thao thao, tiếng thật to, thơ thới, tin tưởng, tự tin.  Tôi thoáng thấy tội tội tên thủ trưởng, thương thương thằng tiểu tử tám tuổi thì thôi tới trường.

 

Thủ trưởng tán tiếp tới tình trạng tù tụi tôi.  Thủ trưởng thương tình tụi tôi, tiếp: “Tại trại tập trung, tạm thời tù tập trung thiếu thốn tình thê tử, thiếu tình thương thân thuộc, thiếu tiếp tế.  Thủ trưởng tin tưởng Tết tớí, Tết tới, Tết tới tiếp, tiếp thêm … tù từ từ tiếp tục thực thi thao tác thành thạo tốt, tư tưởng tốt thì tất tất thông thuộc tình trạng tù tập trung.  Tình thê tử, tình thân thuộc từ từ tự tiêu tán thôi.   Thế thôi.  Thế thì tốt, thế thì thật tốt, tốt. Tốt thì tha. Tạm tha thử thôi.” 

 

Trần Tất Thắng tính tình thành thực, thường thành tâm tha thiết tin tưởng, thỉnh thoảng thủ thỉ tâm tình: “Theo tôi, tốt thì tha”.  Thoạt, Thắng thấy thủ trưởng thao thao to tiếng:Tết tới tiếp Tết tới… tốt, tốt… thì tình thê tử tự tiêu tán thôi.” Tức thì Thắng thút thít, tay thoa thoa trán, thoa thoa tóc.  Tụi tù tôi thoảng thấy tiếng Thắng thút thít tức tưởi thì tâm thần tái tê, tức thở, tắc tiếng, thương thương thê tử tại trại tù to.

 

Tù tới Tết, Tết tới, Tết tiếp theo, tiếp theo thêm Tết… thì tạm tha.  Thế thì thân thể thằng tù tụi tôi tiêu tan trong trại tập trung thôi. 

 

Tụi tôi trong trại tù tí teo, thê tử trong trại tù to tát. Thiếu thốn thê thảm. Tụi tôi thương thê tử, thê tử thương tụi tôi.  Tưởng tới thê tử, tụi tôi thấy thật tội tình thê tử.  Tụi tôi tiếc thời thế thảy tụi tôi trong trại tù. Tụi tôi trói tay, thê tử tự tính toán thôi. 

 

Tại thời thế.  Thua trận thì tù. Thế thôi.  Tết tù thì thê thảm thế. Tới Tết, Tết... thì tạm tha.

 

Tháng tư trước thì thất trận, thua, tù. Tháng tư tiếp, tháng tư tiếp thêm, tháng tư thứ tư thì tạm tha... Tiếp theo, tôi thực thi trị trẻ.. Trốn theo tàu. Thoát.

 


TNT -Tết Trâu 2009 -2024

 BS TN Thạch YKSG 69

No comments:

Post a Comment