Sunday, April 21, 2024

Nhịn...
Nhịn để chịu đựng đắng cay,

Nhịn để đối phó kẻ hay ghét mình.

Nhịn để chữ nghĩa chữ tình vẹn nguyên,

Nhịn để nghe một lời khuyên.

Nhịn để theo dõi kẻ điên làm càn,

Nhịn để kiên trì bền gan.

Nhịn để ta được bình an trong đời,

Nhịn để nắm bắt thiên thời.

Nhịn để thấu hiểu miệng đời thế gian,

Nhịn để qua khỏi gian nan.

Nhịn để cảnh giác kẻ gian hai lòng,

Nhịn để nhìn rõ đục trong.

Nhịn để suy nghĩ và không làm liều,

Nhịn để qua cơn bão chiều.

Nhịn để giảm tránh những điều xấu xa,

Nhịn để phòng kẻ hại ta.

Nhịn để tỉnh táo nhìn ra kẻ thù...


Sưu Tầm 

No comments:

Post a Comment