Friday, January 15, 2016

Bắc Thang Lên Hỏi Ông TrờiBắc thang lên hỏi ông Trời
Lấy vợ lấy chỉ một ... người thôi sao ?
Ông trời nói nhỏ thì thào
Một vợ, nhưng có...nhiều đào Ô-Kê!

Bắc thang lên hỏi ông Trời 
Con gái dưới thế dạo này... chảnh ghê 
Ông Trời giận quá đập bàn 
Nó chảnh, kệ nó mắc gì hỏi tao 
   
Bắc thang lên hỏi ông Trời 
Vợ con dữ quá tối ngày đánh con 
Ông Trời ổng trả lời rằng 
Mày ngu mày chịu hỏi gì nơi tao?
    
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Ðời con đau khổ đã nhiều .... thấu chăng?
Ông Trời cúi mặt than rằng
Tao đây cũng khổ, cắn răng chịu đòn!
  
Bắc thang lên hỏi ông Trời 
Vợ con nó quái, dữ như bà chằng 
Ông Trời ổng trả lời rằng 
Vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày
  
Bắc thang lên hỏi ông Trời 
Kiếp này con có bỏ nàng được không 
Ông Trời ổng trả lời rằng 
Tao còn chưa được ... huống chi là mày 
  
Bắc thang lên hỏi ông Trời 
Vợ con dữ quá, con xin bỏ nàng
Ông Trời ngó xuống trả lời 
Mày bỏ được nó thì tao ... con mày
  
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Bấy lâu bị liệt ... vợ buồn vợ chê
Sao mày lại quá u mê
Via-gra thần dược ... vợ mê tới già! 

Bắc thang lên hỏi ông Trời
Thuốc thang, rượu bỗ ... chẳng nào tới đâu
Ông Trời vẻ mặt rầu rầu
Thôi mày xuống tóc cạo đầu đi tu!
  
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Vào chùa sư nữ trú trì được chăng ?
Ông Trời nháy mắt cười rằng
Chờ tao một tí ... tao theo với mày! 

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment