Monday, January 25, 2016

Tâm Sự Tháng Giêng - Thơ Trầm Vân - Lính Thủy Thực Hiện Khung Thơ và Nhạc

Mời click vào bài thơ để nghe nhạc Hội Nghị Diên Hồng

No comments:

Post a Comment