Friday, January 22, 2016

Japanese New Phone

PHONE mới của NHẬT RoboHon rất nhiều công dụng hữu ích: nhắc nhở việc mình cần làm, chụp hình, gọi taxi, đọc tin nhắn ...
Mời xem

1 comment: