Friday, January 22, 2016

Đêm Tàn Bến Ngự - Thơ Trầm Vân - Lính Thủy Thực Hiện Khung Thơ Và Nhạc

Mời click vào bài thơ để nghe ca khúc "Đêm tàn bến Ngự" của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước qua tiếng hát Hà Thanh


No comments:

Post a Comment