Wednesday, January 20, 2016

Việt Nam, Tôi Viết Trên Đầu Câu Thơ - Thơ Trầm Vân - Lính Thủy Thực Hiện Khung Thơ và Nhạc

Mời click vào bài thơ để nghe nhạc phẩm bất hủ "Việt Nam Việt Nam" của cố nhạc sĩ Phạm Duy

No comments:

Post a Comment