Friday, January 29, 2016

Khi Cụ Già Biểu Diễn Thể Dục - Quand Papy Fait Du Sport

Mời xem ông cụ chống gậy đi không vững nhưng biểu diễn thể dục cừ khôi hơn cả bọn trẻ

1 comment:

  1. Lão giả đò yếu thôi...nhưng lão còn khá sung. chim cò chắc còn hành sự được tốtt !

    ReplyDelete