Friday, January 29, 2016

Tết Của Người Việt Già Trên Đất Mỹ


Theo một thống kê của Cơ quan an sinh xã hội bang California, Mỹ, trong tổng số 400 nghìn người Việt hiện đang sinh sống ở miền Nam California, có khoảng 15 nghìn người trên 65 tuổi. 1/3 ở chung với con cháu. Số còn lại, ở trong các viện dưỡng lão (nursing home).
Vẫn theo thống kê này, những người Việt già trên đất Mỹ rất sợ bị đưa vào nursing home!

1 comment:

  1. Nếu bạn cũng ở vào tuổi "nursing home " mà chưa vào....thật may mắn vì bên cạnh có vợ hoặc chồng hủ hỉ với nhau ! Nếu một trong 2 người ra đi, ai trước, ai sau...thì người còn lại...bao giờ cũng buồn !
    Đó là kiếp người, nên chi Phật Chúa dạy nên cầu nguyện để tự mình giải bớt nghiệp chướng bản thân mình...
    Xin hãy cầu nguyện....Nam Mô A Di Đà Phật...A Men !

    ReplyDelete