Friday, January 15, 2016

Trà Hoa Nữ - Ban Kịch Túy Hồng

Mời  xem vở ca vũ nhạc bi hài kịch Trà Hoa Nữ do ban kịch Sống của Túy Hồng trình ​diễn​.
Khá dài nhưng xem không chán 
DVD 1


DVD 2

No comments:

Post a Comment