Monday, January 18, 2016

Mỹ Nhân Lan - Phong Lan

1 comment:

  1. Cám ơn Phong Lan , chia sẻ, cả thơ lẫn hình hoa lan ,chăm sóc một cây lan con tới khi ra hoa là cả một công trình, bởi vấy khi thấy lan ủ rũ thì chính chủ nhân cũng kém vui .
    Mong PL cho thưởng thức tiếp nha , chị mg

    ReplyDelete