Friday, January 15, 2016

Nhớ Một Chiều Xuân - Thơ Trầm Vân - Lính Thủy Thực Hiện Khung Thơ và Nhạc

Mời click vào bài thơ để nghe ca khúc "Nhớ một chiều xuân" qua tiếng hát Hà Thanh

No comments:

Post a Comment