Wednesday, January 20, 2016

Con Đường Duy Tân ..Cây Dài Bóng Mát

Vang bóng một thời!
Mời click vào ảnh để xem con đường Duy Tân...cây dài bóng mát ngày xưa

No comments:

Post a Comment