Saturday, August 5, 2017

What Your Kidneys Do? - How Your Kidneys Work? - Youtube Long Kangaroo

1 comment:

  1. Một Youtube tài liệu y học rất hữu ích.
    Cám ơn anh Long Phan đã bỏ công sưu tầm và thực hiện slide show.
    Kính chúc sức khỏe anh chị Long Hương và toàn thể gia đình.
    NPN

    ReplyDelete