Monday, December 13, 2021

Biến Chủng Omicron: Có Cần Hoảng Loạn Vậy Không? - BS. Vũ Minh Đức

Mời quý vị lắng nghe bài phân tích rất rõ ràng và tường tận về biến chủng Omicron của bác sĩ Vũ Minh Đức. 

/p> 

No comments:

Post a Comment