Saturday, December 11, 2021

Tâm Bất Động - Minh Lương

1 comment:

 1. Xin phep gop mot y nho:neu
  -Tam khong tham gia chinh tri
  -tam tinh tam ngoi thien
  TAM SE THIEU TRACH NHIEM,THIEU BON PHAN LAM NGUOI
  SE LA TAM ICH KI

  ReplyDelete