Monday, December 20, 2021

Đơn Phương - Từ SơnBao trăm nhớ ngàn thương 

Như yêu từ kiếp trước 

Thao thức lòng vấn vương 

Bồi hồi từng nhịp bước

 

Chờ mãi một nụ cười 

Ánh mắt ai xa thẳm

Sao khép chặt vành môi

Để mỏi mòn hy vọng 

 

Hiu hắt nỗi niềm yêu 

Vì người đang ngoảnh mặt 

Lầm lũi áng mây chiều 

Không tiếng than lời trách

 

Nắng hè luôn nhớ ai

Thu lá vàng tơi tả 

Gió đông tuyết lạnh đầy 

Môi chỉ còn buốt giá

 

Sao đành nỡ lìa nhau

Người chân trời góc biển 

Sao nỡ cắt lòng đau

Chôn vùi từng kỷ niệm 

 

Không một vẫy tay chào

Không một lời từ giã

Bao mộng ước tàn mau

Tình tan chia đôi ngã

 

Về soi ánh trăng xưa 

Dòng sông tràn nhung nhớ 

Bao nhiêu chuyến đò qua

Tìm đâu người bày tỏ? 

 

TỪ SƠN

No comments:

Post a Comment