Saturday, December 18, 2021

Đúng Là Đàn Bà!

 

2 anh lính được giao nhiệm vụ đo đạc chiều cao của cột cờ. Một trong số họ có một cái thước dây. Họ đến chỗ cột cờ, kiếm mãi mà không thấy cái thang nào hết trong khi cột cờ thì lại cao. Đứng ngẩn người hơn nửa tiếng cả hai vẫn không biết làm thế nào để đo. 

Có một cô gái đi ngang qua, thấy hai người ngẩn người ngóng cổ nhìn cột cờ, tò mò dừng lại hỏi họ đang làm gì ? Sau khi nghe nhiệm vụ được giao của họ, cô suy nghĩ khoảng 5 giây rồi cầm lấy cuộn thước dây từ một anh lính, kêu 2 anh lính mở cái chốt ở đế, hạ cây cột cờ nằm ra đất.

Sau khi đo đạc, cô gái nói: "Cột cờ này dài 40m", rồi trả lại cây thước cho anh lính đi khỏi. 

Khi cô gái đi khỏi, một trong hai anh lính mới nói: "Đàn bà đúng là đần thật, bọn mình đang muốn đo chiều cao mà cô ấy lại đo cho mình chiều dài là sao? May mà 2 thằng mình lịch sự không nói ra!"

Hai anh hè nhau dựng lại cái cột cờ đứng lên rồi tiếp tục suy nghĩ làm sao để đo chiều cao của nó.

 Kkkkk Kkkkkk Kkkkkk

Từ fb Tuấn Mai SG

No comments:

Post a Comment