Tuesday, November 21, 2023

Quá Cảnh Trần Gian - Như Nhiên Thích Tánh Tuệ


Quá c
nh trn gian lc bến tình
Tình vui phơi phi bui bình minh
Thuyn lòng th ni không người lái
Đâu ng, trôi dt chn điêu linh..

Ghé cnh giàu sang mượn tiếng cười
Vng sau cánh ca lm than ôi,
Nghe nơi hnh phúc đôi dòng l
Người sng bên người vn l loi!

Đến chn kch trường mua chút vui
Mơ chút danh thơm sng đi
Gp bao '' con mt hình viên đn ''
Đ k, hn ghen.. khiến rã ri..

- Chiu ngang qua ph trút ni bun
Ly đy, ly cn.. li bun hơn!
Ai biết trn gian là quán tr
Ai lp cho đy ni.. trng trơn?

Quá cnh nhân gian mượn áo người
Mc vào ng nhn áo là tôi,
'' Áo vũ cơ hàn '' hay gm la
Hn mt mai v, tr li thôi!

Quá cnh trn gian mi gót chân
Khóc, cười, vinh, nhc điu xoay vn.
Thôi v, gi bit đi sân khu
Mm cười bước nh dưới hiên trăng..

Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

No comments:

Post a Comment