Monday, November 20, 2023

Một Cái Ôm Có Thể Thay Đổi Cuộc Đời Một Con Người - Youtube Phan Ngọc Thuận

1 comment:

  1. Giúp người là một cách tích đức, là chuyện nên làm.
    Bài gía trị. Nhạc hay, hình ảnh hoa đỗ quyên đẹp lắm.
    Cám ơn cậu Thuận.
    NPN

    ReplyDelete