Sunday, November 26, 2023

Tôi Đi Giữa Mùa Đông - Hàn Thiên Lương

Tôi đi giữa mùa đông

Sương gió thấm lạnh lòng

Nhìn rừng cây trui lá

Qua ngõ đời long đong!

 

Chiều chiều trên bến sông

Nhìn con nước xuôi dòng

Bến đò xưa  vắng lặng

Hồn ta nhớ mênh mông !

 

Buồn người đã  sang ngang

Khi ta mãi dặm ngàn

Ôm hồn đau lữ thứ

Cô lẻ mấy mùa sang !

 

Con chim trời lẻ bạn

Tiếng kêu sao thiết tha

Theo gió vẳng về xa

Nghe đau lòng vô hạn !

 

Chiều sương gió mùa đông

 Thật khắc khỏai cõi lòng

Nhói đau hồn vong quốc

Thương mẹ khổ chờ mong

 

Nửa đời xuôi vạn lý

Nhưng lỡ cuộc tang bồng

Đành cúi đầu rơi lệ

Hổ thẹn với non sông !

 

 Bước đi ngoài sương gió

Từng bước mấy dặm buồn

Bỗng thương về xóm nhỏ

Nhớ chiều nắng quê hương!


25-11-2023

Hàn Hiên Lương

No comments:

Post a Comment