Tuesday, November 14, 2023

Vô Minh - Hàn Thiên Lương


Tóc người nay nhuốm sương mù

Mắt ta lảng đảng nắng thu muộn chiều

Nói sao người nói thật nhiều

Ta nghe!-nghe tron những điều vô ngôn.

 

Gây chi cho lắm nỗi buồn

Trần gian ngang dọc con đường phù hư

Vì vô minh nên mới ngu ngơ

Chữ danh cám dỗ dại khờ bon chen.

 

Thiêu thân chết bởi ngọn đèn

U mê say đắm tiếng khen của người

Biết chăng mật ngọt chết ruồi

Rồi ra cay đắng ngậm ngùi chữ danh!

 

Vội quên đạo nghĩa chí thành

Cái ta thích nổi cốt dành phần hơn

Tưởng  mình cao tựa Thái sơn

Khinh người, phụ bạc tha nhân giữa đời.

 

Luôn luôn lớn tiếng lắm lời

Ý mình là nhất, coi trời bằng vung

Thích tàu bay giấy lên không trung

Coi chừng có lúc phát khùng phát điên !

 

Đời đâu chỉ có mình riêng

Hãy mau, mau tránh làm phiền lụy nhau!

-Tịnh hồn nhìn cuộc biển dâu:

Chỉ còn sương khói một màu tang thương!


Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment