Tuesday, November 21, 2023

Nỗi Lòng - Hàn Thiên Lương

 

Tàn thu nay cũng đã vào đông

Thương nhớ ai xa héo hắt lòng

Chắc một mình tôi luôn ngóng đợi

Mõi mòn năm tháng mãi chờ trông!

 

Hạnh phúc nếu ai còn thương nhớ

Nhìn lá vàng thu buồn mênh mông

Ôi mình tôi còn sầu mãi mãi

Nhớ bóng hình ai đến não lòng

 

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment