Friday, November 24, 2023

Đã Có Cái Để Coi

 

Một ông giám đốc ở Viện bảo tàng tai TP. HCM bị lâm trọng bệnh rất nặng, ông sắp qua đời.  

Trước khi ông mất, ông muốn làm một việc gì đó cho có ý nghĩa với Viện bảo tàng mà bấy lâu nay ông đã từng cống hiến. Ông liền làm giấy hiến thân xác mình cho một trường đại học Y Khoa, trừ mỗi bộ phận sinh dục ông quyết định để lại Viện bảo tàng.  

Khi được các phóng viên hỏi lý do tại sao lại có sự phân chia kỳ lạ như vậy thì ông liền trả lời: 

 - Trước lúc mất, tôi muốn làm một việc gì đó cho có ích. Hiến thân xác của tôi cho trường đại học Y Khoa là để cho các bác sĩ trẻ tương lai được học hành.  

Còn... còn... "cái đó" thì tôi bắt buộc phải để lại cho Viện Bảo tàng này, tại vì khi tôi còn làm tôi hay nghe thấy người ta vô thăm Viện bảo tàng xong, người ta hay nói:

- Mịa! Viện bảo tàng gì mà không có cái con C...ặ...c gì để coi hết!?! 


From Khai Tran

No comments:

Post a Comment