Thursday, November 11, 2021

Cái Gì Nhanh Nhất? - Quelle Est la Chose La Plus Rapide Au Monde?


Người Anh nói: Suy nghĩ là nhanh nhất vì vừa nghĩ là đã có.

Người Pháp: Ánh sáng nhanh nhất. Bật công tắc là có.

Người Bỉ (chắc cha này gốc Việt): "Tào Tháo" rượt là nhanh nhất vì bạn không có thời giờ để suy nghĩ hay bật công tắc đèn thì nó đã ra quần zồi.


 From: Brandon

No comments:

Post a Comment