Saturday, November 13, 2021

Hạ Nguyên Giỗ Mẹ - Đỗ Công Luận

 Thưa quý ACE,

Ngày mùng năm tết Giáp Dần 1974, Mẹ tôi vượt 300 cây số đường xa, đi xe đò, đi tàu đò, vào tiền đồn ở Cầu Kè, Vĩnh Bình, thăm tôi. Hai mẹ con gặp gỡ chỉ 24 giờ.

Cuối năm 1978, nghe tin đơn vị em trai tôi tập trung ở Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, chuẩn bị vượt biên đánh Miên. Mẹ dấu ba tôi, đi xe đò đến nơi thì em trai đã qua biên giới.

Chiến tranh ly loạn. Thương yêu quá những bà mẹ Việt Nam...


No comments:

Post a Comment