Saturday, November 13, 2021

Mặt Trái

 

Có một chàng trai trẻ tìm đến một vị Đại Sư để khẩn cầu:
“ Bạch thầy, vợ con tính tình hầu hết là tốt, nhưng đôi lúc cũng có những tính xấu.
Xin thầy chỉ dạy phương cách để biến đổi tính tình vợ con trở thành hoàn tòan tốt”

Vị Đại sư mỉm cười từ tốn giảng:
“Trên đời này làm gì có cái gì hoàn hảo chứ. Con người có tính tốt tính xấu, vạn vật cũng có mặt phải mặt trái. Con hãy đi khắp thế gian, tìm cho thầy một tờ giấy chỉ có mặt phải mà không có mặt trái. Nếu con tìm được, thầy sẽ chỉ dạy cho con làm cách nào vợ con chỉ còn có tính tốt”

Chàng trai trẻ lạy thầy cảm tạ và đi về.

Nhưng chỉ được một hôm, anh hớt ha hớt hải tìm thầy và la lớn:
“Bạch thầy, con đã tìm thấy tờ giấy chỉ có mặt phải mà không có mặt trái”

Trong khi vị Đại sư còn đang ngơ ngác, chàng trai trẻ rút ra …. tờ báo Nhân Dân của VC.

Từ đó, vị Đại Sư tuyên bố tịnh khẩu suốt đời..!

*** Mời anh viết bài này sáng sớm ngày mai lên Phường làm việc !...Nhớ mang theo quần áo, lương thực đủ dùng cho 3 ngày...

 

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment