Sunday, November 21, 2021

Nhân Sinh Ai Chẳng Lỗi Lầm - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. "Nhân Sinh Ai Chẳng Lỗi Lầm"
    Biết được như thế là người quang minh
    Nhân sinh ai chẳng quang minh
    Bởi tại DỤC VỌNG...nên TÂM dính SÌNH

    ReplyDelete