Saturday, November 20, 2021

Cuộc Họp Khẩn Cấp

 

Trước tình hình thế giới đang tranh chấp phức tạp hiện nay, Hội đồng bảo an LHQ thấy cần phải họp khẩn cấp để tỉm ra 1 nước có uy tín làm “đại ca “ của thế giới. Đại biểu Anh :

-Tôi thấy nước Mỹ có nền kinh tế & quân sự hùng mạnh xứng đáng nhất !

Đại biểu Trung quốc phản đối:

-Tôi đánh giá cao nước Nga cũng hùng mạnh, lại có công đánh thắng phát xít cứu loài người, nước Nga xứng đáng !

Đại biểu Nga suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Tôi lại thấy Việt Nam xứng đáng hơn vì đã đánh bại cả 3 trong số 5 nước đang ngồi đây !

Đại biểu Mỹ, Pháp, Trung quốc đều tái mặt bối rối.

Sau khi trấn tĩnh, đại biểu Mỹ:

- Nước tôi chỉ thua Việt Nam 1 lần !

Đại biểu Pháp tiếp luôn:

- Chúng tôi thua 2 lần nhưng lần sau mới đau thôi !

Đại biểu Trung Quốc đứng dậy rời cuộc họp, mọi người ngơ ngác.

Đại biểu Trung Quốc:

- Tôi xin phép về để xem lại lịch sử vì không nhớ thua bao nhiêu lần nên không trả lời luôn ở đây được !

Sau khi thảo luận, cuộc họp thống nhất ra nghị quyết bầu Việt Nam là “Đại ca”của thế giới !

Việt nam vô địch

  

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment