Thursday, December 31, 2020

Bảng Chữ Cái Cuối Năm


Ai cũng biết cuộc đời không hoàn hảo,

Bởi nơi đâu cũng thấy lắm buồn phiền,

Cho dù thế bạn vẫn mãi ngợi khen,

Dù đang sống qua những ngày khốn khổ.

Đừng hờn căm hoặc mở lời than thở

Engại gì khi Chúa ở cùng ta?

Gió có to, cùng bão táp phong ba...

Hãy trông cậy Đấng Toàn Năng Bất Diệt.

Im lặng tin vào những điều mình biết

Không Tình Người cuộc sống sẽ ra sao?

Lấy đâu ra niềm vui lẫn tự hào?

Mãi cảm tạ vì những ơn quí giá

Người luôn ban, với tình yêu cao cả

Ôi! hãy ra cho khỏi “chốn thương đau”

Phải biết rằng khi tha thiết nguyện cầu

Quyền năng Người sẽ đem về chiến thắng,

Rạng ngời lên trong bóng đêm cay đắng.

Sao cứ chờ cứ đợi ở tương lai,

Thay vì nhìn hiện tại mỗi ban mai?

Ước mong bạn sống tâm tình cảm tạ

Vào những ngày sung túc hoặc tả tơi.

Xưng danh Người ở mọi lúc mọi nơi

Yêu mến Chúa... Bạn không còn buồn bã.

 

Trần Duy Nhiên dịch

 

ALPHABET REFLECTIONS

Although things are not perfect
 
Because of trial or pain
 
Continue in thanksgiving
 
Do not begin to blame
 
Even when the times are hard
 
Fierce winds are bound to blow
 
God is forever able
 
Hold on to what you know
 
Imagine life without His love
 
Joy would cease to be
 
Keep thanking Him for all the things
 
Love imparts to thee
 
Move out of "Camp Complaining"
 
No weapon that is known
 
On earth can yield the power
 
Praise can do alone
 
Quit looking at the future
 
Redeem the time at hand
 
Start every day with worship
 
To "thank" is a command
 
Until we see Him coming
 
Victorious in the sky
 
We'll run the race with gratitude
 
Xalting God most high
 
Yes, there'll be good times and yes some will be bad, but...
 
Zion waits in glory...where none are ever sad!

 Sưu tầm

No comments:

Post a Comment