Monday, December 28, 2020

"Tiễn Bạn" LAM PHƯƠNG - NS. Phạm Hoàng Dũng

Kính mời quý vị thưởng thức ca khúc "Tiễn Bạn" LAM  PHƯƠNG, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hoàng Dũng.
Xin cám ơn nhạc sĩ Phạm Hoàng Dũng đã thay mặt hằng triệu khán thính giả VN trên toàn thế giới viết lên lời chào vĩnh biệt người nhạc sĩ tài hoa hiếm quý của nền âm nhạc VNCH.
Trân trọng.

 

Nguyện cầu cho hương linh nhạc sĩ Lam Phương Lâm Đình Phùng sớm tiêu diêu về cõi Phật yên giấc ngàn thu
 (1937-2020)


No comments:

Post a Comment