Thursday, December 17, 2020

Sắc Đẹp Thật Sự Của Phụ Nữ


(Impressionistic Calligraphy by Chau Thuy)

Sắc đẹp thật sự của phụ nữ biểu lộ từ tâm hồn. 

Mặc dù sắc đẹp lý tưởng bên ngoài thay đổi theo thời gian, thế nhưng giá trị thầm kín bên trong mới duy trì lâu dài.
Vẻ đẹp nội tâm thể hiện qua sự sở hữu những đức tính tốt đẹp, chăm chỉ, kiến thức và thăng tiến, bên cạnh đó còn có cái đẹp trong tư cách, nếp suy nghĩ, ngôn ngữ, hành vi, lối sống và những việc làm tốt đẹp.
Người ta thường có khuynh hướng bị lôi cuốn với vẻ đẹp ngoại diện hay dung mạo của mình hơn là vẻ đẹp bên trong hay nội tâm của mình. Thể hiện được những đặc điểm này qua các đức tính được đưa vào các nét vẽ trong tác phẩm nghệ thuật Bút Họa làm tăng thêm việc tôn vinh vẻ đẹp vô hình đó. Nhan sắc, sự quyến rũ và tình yêu đi xa hơn là vẻ đẹp ngoại hình.
Giá trị của sự quyến rũ về thể lý sẽ phai tàn theo thời gian. Sắc đẹp bên ngoài chỉ kéo dài một giai đoạn, trong khi cái đẹp tâm hồn là cái đẹp vĩnh hằng.
https://www.chauthuy.com/portfolio/duc-hanh/


 From: Kim Hoa Bà Bà

No comments:

Post a Comment