Wednesday, March 15, 2023

Bỏ Áo Đời - Hàn Thiên Lương

 

Sao để dạ muộn phiền thay áo vội

Bỏ áo đời em mặc áo sa di

Hồi chuông mõ chận đường anh trở lại

Bước dặm đời đau xót chuyện từ ly.

 

  Sao không nhớ thuở nào trên bến mộng

 Chiếc thuyền trăng trôi nhẹ nước xuôi dòng

Lời thơ anh  chập chùng theo sóng mắt

Tiếng em ca vương víu mãi bên lòng!.

 

Tưởng mộng,thực không còn xa cách nữa

Mơ xuân nào trời đẹp cùng sang sông

Thật hạnh phúc mái nhà đang ấm lửa

Cuộc tương phùng vơi cạn nỗi chờ mong.

 

Nhưng tang hải bất ngờ sầu bến mộng

Vội vàng đi anh không kịp giả từ

Nỗi nhớ thương tháng năm dài khoắc khoải

Lòng quặn đau theo từng bước phiêu du!

 

Em cô lẻ đợi chờ trên bến cũ

Người ra đi xa mãi biệt mù tăm

Em mòn mõi gửi sầu vào tiếng mõ

Chốn thiền môn nương bóng Phật âm thầm!

 

Anh trở lại một chiều trên bến mộng

Bến sông nầy hoa lá đã tàn phai

Tà áo xưa không bay trong gió lộng

Áo sa di thấp thoáng đưới Phật đài!

                       **

Hồi chuông mõ giữ em tròn mối đạo

Dần lãng quên người cũ lạc bên đời!

 

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment