Friday, March 10, 2023

Xót Lòng - Hàn Thiên Lương

 

Từ ngày lỡ bước tha hương

Xót lòng ngày tháng nửa thương nửa buồn

Quê nhà còn cảnh nhiễu nhương

Rợp màu cờ đỏ  phố phường lặng căm!

 

Bước đi cúi mặt âm thầm

Niềm đau uất nghẹn tím bầm ruột gan

Ngõ đời từng bước gian nan

Sau mùa tang chế (30/4) lầm than tột cùng

 

Báo đài khoe chuyện anh hùng

Trớ trêu Tàu cộng vẩy vùng biển Đông

Có ai tả đột hữu xông

Như Thường Kiệt như Quang Trung thuở nào!

 

Chỉ bầy sâu mọt rào rào

Ăn mòn công quỹ vét cào của dân

Quan viên toàn kẻ gian thần

Nghị trường quốc hội tần ngần mặt mo

 

Dân đen ngày tháng buồn xo

Công nhân khó kiếm cơm no từng ngày

Bệnh viện người ốm nằm đầy

Thuốc men chẳng có bỏ thây bất ngờ

 

Hiếm người nghĩa khí giữa đời

Lắm tên quan chức lơ ngơ kiếm tiên

Quê hương đang cảnh ngửa nghiêng

Có sao các đấng tôi hiền biệt tăm !!


8-3-2023

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment