Saturday, March 18, 2023

Hiu Hắt Đèn Khuya - Hàn Thiên LươngHiu hắt đèn khuya tiếng vạc sầu

Tương tư hồn mộng gửi về đâu?

Đàn ai cô lữ buồn thăm thẳm

Dang dở đời xuân cuộc biển dâu.

 

Từng ngọn thu phong chở lạnh về

Nửa khuya thao thức xót tình quê

Thương ai chờ mãi thôi xanh tóc

Nghe tiếng thời gian rớt não nề!

 

Ta đang muôn dặm đường mưa gió

Ngơ ngẩn như người lỡ hướng đi

Đơn chiếc  mịt mờ tìm dấu cũ

Thấy gì?-mưa bụi trắng lưu ly!

 

Đôi mắt ai cười trong nắng thu

Ta đang mong đợi… vẫn biệt mù

Chỉ thấy một viền trăng goá bụa

Nhìn trăng đau buốt trọn đêm thâu!

 

Ta ngóng về xa biết ngõ nào

Bốn phương cô lữ chỉ niềm đau

Thương kẻ đồng hương đang lỡ bước

Chung kiếp cùng nhau một gánh sầu!

 

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment