Thursday, March 23, 2023

Việt Nam Buồn Lắm - Hàn Thiên Lương

 

Việt Nam buồn lắm Em ơi

 Khác chi cái chuyện nước Hời* ngày  xưa

Vua Hời mê gái  say sưa

Cung đình ca hát suốt mùa suốt năm

 

“Cán ta” vừa ác vừa thâm

Biệt phủ kín đáo âm thầm truy hoan

Xe tàu võng lộng giàu sang

Ngược xuôi vênh váo huênh hoang dưới trời

 

Dân oan đau khổ nghẹn lời

Âm thầm cam chịu kêu trời đứt hơi!

Việt Nam chưa chết như Hời

Nhưng đang hấp hối giữa đời vong nô!

 

Quan tham làm sụp cơ đồ

Nước non từng bước suy đồi tan hoang

Xã hội sống tựa bầy đàn

Cùng chung họ tộc lên hàng chức cao.

 

Đưa dân làm mướn nước giàu

Lầm than xứ lạ quan nào xót thương

Chính quyền là kẻ nhiễu nhương

Gông cùm xiềng xích mọi đường tàn hung!

 

Việt Nam Hời một đường chung

Bước vào hố thẳm mịt mùng sao ra

Lầu đài biệt phủ nguy nga

Mai đây phế tích thành ra tháp Hời !

 

** Ghi chú : Hời là nước Chàm xưa , một vương quốc phồn thịnh

Nhưng các vua Chàm say mê tửu sắc, tàn bạo với dân nên nước nhà  

sụp dổ.

Thành quách nguy nga ngày xưa còn là phế tích điêu tàn

Cộng sản VN ngày nay cũng giống như Hời ngày trước,

 VN sẽ thành phế tích trước  cuộc xâm lấn củaTàu Cộng !


21-3-2023

Hàn Thiên Lương 

1 comment:

  1. Cảm ơn nữ sĩ cho đăng bài này sớm HTL

    ReplyDelete