Tuesday, March 28, 2023

Ra Đi Tay Không


Người giàu nhất nước Kuwait tên là Nassi Al Kharki đã qua đời.

Hãy xem tất cả khối tài sản, của cải, kho báu mà ông không thể mang theo được .


From: Kim Hoa Bà Bà

1 comment:

  1. Tỷ phú Bill Gates có nói câu này:” If you Born Poor, it’s not your mistake, but if you Die Poor it’s Your Mistake. -Bill Gates.
    Đối với một số người Việt Nam thì lại làm ngược lại, lúc còn trẻ chỉ làm ăn cầm chừng, đến khi chết chẳng có gì để lại cho con cháu, họ hàng, nhà thờ, thư viện, trường học, chùa chiền, các cơ quan từ thiện v..v…

    ReplyDelete