Friday, March 31, 2023

Bơ Vơ Tình Sầu - Hàn Thiên Lương

 

Ta nay lỡ bước tang bồng

Em đang khắc khoải má hồng nhạt phai

Giờ ta lưu xứ lạc loài

Đỉnh sầu chất ngất héo nhòa mộng xanh !

 

Nhớ về quê cũ điêu linh

Thương người cô quả trắng vành khăn tang

Buồn hoen mắt biếc võ vàng

Xa trông biền biệt nghìn trùng sương pha!

 

Ta đâu vui cảnh phồn hoa

Chỉ là ảo ảnh nhạt nhòa sắc không!

Mây che trăng ngọc bềnh bồng

Lệ rưng rưng chảy khô lòng mắt xanh !

 

Ngẩn ngơ trong cõi nhân sinh

Đau dời lữ thứ độc hành chênh vênh

Thuyền nan bãi bể  đầu ghềnh

Sông xô đá chạm lênh đênh giữa dòng !

 

Đôi bờ sương gió mênh mông

Bến xưa mờ khuất tao phùng cõi mơ

Hoàng hôn sương khói mịt mờ

Kẻ đi người đợi bơ vơ tình sầu!

 

Cớ sao trăng rụng xuống cầu

Để cho trăng rải phai màu nước xanh

Từng cơn sóng bạc lênh đênh

Thêm mùa gió chướng thuyền tình trôi xa!

 

Biệt mù… biết mấy hải hà

Chừng như bão tố trong ta trùng trùng !


28-3-2023

Hàn Thiên Lương 

No comments:

Post a Comment