Monday, October 16, 2023

Khắc Khoải - Hàn Thiên Lương


Nay thôi còn được gì đâu

Có chi?-Chỉ được nỗi sầu nhân sinh.

Lòng riêng trĩu mối ân tình

Bao năm khắc khoải cũng đành thế thôi!

Nhớ nhau ngày tháng ngậm ngùi

Kẻ đi người ở tóc  màu sương phai!

Biệt xa ôm nỗi u hoài

Rưng rưng mắt lệ từ mai đến chiều !

Niềm vui còn được bao nhiêu

Triền miên ngày tháng bao điều thương mong!

Lòng riêng cũng muốn vẫy vùng

Đồng xanh cỏ úa núi rừng gió mưa.

Chập chờn nửa tỉnh nửa mơ

Mộng đời tàn rụng tình thơ bẽ bàng!

Còn đâu chút nghĩa cũ càng

Tình xuân biền biệt lỡ làng thiên thu !


15-10-2023

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment