Wednesday, October 18, 2023

Theo Ý Bạn, Con Chim Nào Là chim Trống ?

 

Gần như  99 %  con gục   đầu là  con trống  giống như ông  chồng ... làm lỗi  bị  vợ  cự !!!          


Anh Hãn chuyển 

1 comment:

  1. Rất đúng: 3 thằng con rể với 2 thằng con trai của tôi đang ở Mỹ thì "gục đàu rất mực". Riêng thằng còn ở lại với bác và đảng thì cứng đầu như như cộng sản rặc.

    ReplyDelete