Saturday, October 14, 2023

Vì Thi Nhân - Hàn Thiên Lương

 

Vì thi nhân trời cho mùa thu

Mây giăng sương khói toả mịt mù

Giọt  mưa ngâu rơi sầu như lệ

Gió  qua cành tiếng nhạc vi vu!

 

Thi nhân yêu chiều thu vắng lạnh

Thương lá vàng rơi ngập lối đi

 Mưa thu rớt buồn trên mái lá

Ươt đường qua lạnh gót ai về !

 

Vì mùa thu hồn thơ thao thức

Ngọn bút trào bao giọt lệ thơ

Tình thi nhân yêu thu tha thiết

Trọn nỗi lòng trọn nỗi mong chờ !

 

Đừng vô tình bảo mùa thu chềt

-Thu còn hoài  tao ngộ thi nhân

  đổ không bao giờ lá hết

Thu  qua… vẫn trở lại bao lần!

 

Thu và thơ  vẹn tình tri kỷ

Nên thi nhân buồn cảnh thu sầu

Lá ngập đường chiều biết về đâu

Thi sĩ thẩn thờ luôn nhớ  tiếc !

 

Tạ ơn đất trời có mùa thu

Dù gió mưa sương khói mịt mù

  thơ nhạc ủ lòng thi sĩ

 Thi nhân còn mộng cõi trời mơ !


13-10-2023

Hàn Thiên Lương 

No comments:

Post a Comment