Wednesday, May 21, 2014

Bà Merkel Đanh Đá

Bà Merkel  Thủ tướng của nước Đức, 
cách đây không lâu lúc Tp Cm Bình qua thăm nước Đc, bà Merkel có tng cho ông TCB mt món quà lưu nim, đó là tm bn đ c ca nước Trung Hoa, lúc đó không có in qun đo Hàng Sa, Trường Sa và cũng không có Tây Tng, Tân Cương,
 ...... Lúc về trở lại Trung Quốc Tập Cẩm Bình xem lại tấm bản đồ cổ thì quê ơi là quê.
*:)) lachen*:)) lachen*:)) lachen

Bà Merkel này thâm thúy vô cùng, tặng qùa đúng như ý dân Việt Nam mong muốn. Hahaha.

Thân chuyển đến các bạn bài thơ châm biếm.

CH NÓI CHO CHÚ BIT
Chị đây hơn tuổi chú
Thủ tướng mấy nhiệm kỳ
Dân Đức bầu cho chị
Còn chú, đảng bầu hi.

Ch nói cho mà biết
Đừng đực mặt thế kia
Đừng giả câm giả điếc
Chơi bẩn, chú nhất nhì.


Chú một vừa hai phải
Đừng ức hiếp láng giềng
Hàng xóm của nhà chú
Xem đi, có ai thương?

Từ Nhật, Hàn, Ấn Độ
Mianma, Việt Nam
Chú xỏ mũi vào cả
Cướp mãi chẳng rầy rà.

Đừng hòng qua mặt chị
Chú bày trò khoan dầu
Hơn ai hết chú biết
Còn lâu mới có màu.

Chú biết vùng biển ấy
Vừa sâu lại bão nhiều
Vốn bỏ ra một chục
Thu về vài đồng bèo.

Dầu, chú chơi đòn gió
Cái mà chú muốn là
Ép Việt Nam thế yếu
Bắt họ thần phục mà.

Bởi thế chị nói thật
Chú hơi bị ngu nhiều
Chú đẩy Việt Nam chạy
Như Nhật, Đài Mỹ theo.

Thế là chuốc lấy hoạ
Cả cửa ngõ Biển Đông
Đều bạn của Mỹ cả
Chú thành nằm trong chuồng.

Đừng chủ quan mãi nhé
Đừng khinh thường họ nghèo
Tung hết lực ra đánh
Thế nhà để ai coi?

Khôn hồn chơi cho đẹp 
"Bốn tốt" họ để yên
"Mười sáu chữ" họ giữ
Với họ, vẫn hoà bình.

Đài Loan, hỏi bố chú
Hơn sáu mươi năm rồi
Từ hồi chú chưa đẻ
Trung quốc dám sờ đuôi?


(Sưu tầm)

No comments:

Post a Comment